Actueel

Ontwikkeling dekkingsgraad en kans op korten (november 2020)

week 50, 2020

Op dit moment beheerst de coronacrisis nog steeds het maatschappelijk en economisch leven. Desondanks laten de aandelenkoersen een stevig herstel zien in de afgelopen acht maanden. Daarnaast is de laatste maand de rente zeer licht gestegen ten opzichte van oktober. Dit komt door duidelijkheid over de verkiezingen in Amerika en het uitzicht op vaccins tegen het coronavirus.

Na het dieptepunt eind maart (85,9 %) is de actuele dekkingsgraad gestegen naar 96 %.

Door de stijging van de dekkingsgraad is de kans dat we de pensioenen moeten verlagen afgenomen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat we de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Minister Koolmees werkt momenteel een wetsvoorstel uit waarin de regels om de pensioenen te verlagen worden versoepeld. Is de dekkingsgraad op 31 december 2020 lager dan 90%? Dan moeten we de pensioenen verlagen in 2021.

Medio januari informeren wij alle deelnemers van het pensioenfonds met een nieuwsbrief of de pensioenen verlaagd moeten worden of niet. In de nieuwsbrief wordt ook het opbouwpercentage voor 2021 toegelicht.

 

Wat is de dekkingsgraad?

De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van ons fonds (hoeveel geld hebben we in kas) en aan de andere kant alle pensioenen die we moeten betalen (hoeveel geld moeten we nu en in de toekomst uitgeven).