Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos.

De opbouw van het pensioen voor zijn medewerkers heeft Witteveen+Bos collectief geregeld. Iedereen die in dienst is bij Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. en ouder is dan 21 jaar, bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds. Wie jonger is dan 21 jaar wordt eerst aspirant-lid. De uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos.

Pensioen is het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment van pensionering. Ook wordt er inkomen opgebouwd voor je partner en/of kinderen in het geval je overlijdt. Binnen de pensioenregeling zijn daarnaast de risico's verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en het overlijdensrisico van actieve deelnemers.

Hoe de pensioenregeling werkt, wordt uitgelegd in het Pensioen 1-2-3. Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen; in laag 1 wordt in het kort de belangrijkste informatie over de pensioenregeling uitgelegd. Wil je meer weten? In laag 2 vind je meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Laag 3 bevat de juridische en beleidsmatige documenten van het Pensioenfonds.

Onze missie, visie en strategie

Missie

Pensioenfonds Witteveen+Bos wil voor alle deelnemers in het fonds een zo goed mogelijk pensioen realiseren met een evenwichtige balans tussen de hoogte, stabiliteit en voorspelbaarheid van de uitkering en opbouw. Het bestuur bewaakt hierin voortdurend de evenwichtigheid van de belangen van de deelnemers. Het fonds wil conform de cultuur van Witteveen+Bos dicht bij de deelnemers staan.

Visie

Pensioenfonds Witteveen+Bos werkt vanuit de kernwaarden van Witteveen+Bos. Een belangrijke waarde is solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen partners en nabestaanden.

Het fonds streeft naar eenvoud en kostenefficiëntie in de regeling, het beleggingsbeleid en de beleggingen. Het beleggingsbeleid sluit aan bij de risicohouding en overtuigingen op het gebied van duurzaamheid van de deelnemers.

Het Pensioenfonds is transparant ten aanzien van de toezeggingen/verplichtingen en de hardheid daarvan en werkt voortdurend aan bewustwording en betrokkenheid van zijn deelnemers. Het pensioenfonds wil dat deelnemers inzicht krijgen in hun financiële situatie zodat zij goede financiële keuzes kunnen maken voor hun oude dag.

Tenslotte werkt het fonds met een bestuur dat op een efficiënte wijze sturing geeft, waarbij een balans wordt gevonden tussen inhoudelijke kennis en professioneel besturen.

Strategie

De solidariteit zit in het collectief delen van de risico’s in het beleggingsbeleid en de regeling. Het fonds wil buffers in de regeling die het mogelijk maken om de stabiliteit van de uitkeringen te verbeteren en het rendement te vergroten. De solidariteit tussen partners en nabestaanden komt tot uiting in een goede nabestaandenregeling.

Het pensioenfonds heeft een passief beleggingsbeleid[1] en investeert daarom in indexfondsen. Dit draagt bij aan lage kosten en goede beheersbaarheid. Ook is dit goed uitlegbaar aan de deelnemers.

Door uitbesteding van taken wordt zekerheid verkregen over de kwaliteit van de uitbestede taken. Het fonds is daarbij kritisch en blijft streven naar inzicht in de taken die door zijn partners worden verricht. Het neemt daarbij geen onnodige risico’s en doet geen dingen die het niet goed doorgrondt.

Het fonds communiceert regelmatig en direct met zijn deelnemers en werkt daarmee voortdurend aan bewustwording en betrokkenheid van de deelnemers. Het doet dit onder andere door informatie op de website, nieuwsbrieven, de roadshow, de instelling van een werkgroep communicatie en ook de jaarlijkse AVD.[1]   Het fonds investeert niet direct in bedrijven, maar investeert in fondsen die de markt volgen.

 

Uw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel externe factoren zoals: rente, inflatie, sterftekansen, economische ontwikkelingen, wetgeving, die door het Pensioenfonds niet zijn te zijn beïnvloeden. Uw pensioen is zodoende geen gegarandeerd product, maar een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en aanvaardbare risico’s.

 

Maatwerk met pensioen

Maatwerk met pensioen

In principe staat de leeftijd waarop u met pensioen gaat vast op 67 jaar. U kunt bij het pensioenfonds wel een verzoek indienen voor het eerder in laten gaan van uw ouderdomspensioen. De eerste datum waarop u met pensioen kunt gaan, is wanneer u 55 jaar bent. Lees verder

Indexeren

Indexeren

Een euro van nu is straks waarschijnlijk minder waard als gevolg van inflatie. Dit betekent dat het prettig zou zijn als jouw pensioenaanspraken, of als je gepensioneerd bent je pensioenuitkering, regelmatig in waarde verhoogd wordt. Dit heet indexeren. Meer weten hoe het indexatiebeleid van onze pensioenregeling werkt? Lees verder