Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos.

De opbouw van het pensioen voor zijn medewerkers heeft Witteveen+Bos collectief geregeld. Iedereen die in dienst is bij Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. en ouder is dan 21 jaar, bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds. Wie jonger is dan 21 jaar wordt eerst aspirant-lid. De uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos.

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment van pensionering. Ook wordt er inkomen opgebouwd voor uw nabestaanden in het geval u overlijdt. Binnen de pensioenregeling zijn daarnaast de risico's verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en het overlijdensrisico van actieve deelnemers.

Hoe de pensioenregeling werkt, wordt uitgelegd in het Pensioen 1-2-3. Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen; in laag 1 wordt in het kort de belangrijkste informatie over de pensioenregeling uitgelegd. Wilt u meer weten? In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Laag 3 bevat de juridische en beleidsmatige documenten van het Pensioenfonds.

Onze missie, visie en strategie

Missie

Pensioenfonds Witteveen+Bos wil voor de (huidige, voormalige en toekomstige) werknemers van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. op betrouwbare, transparante, professionele en kosten efficiënte wijze een zo goed mogelijk pensioen realiseren.

Visie

Pensioenfonds Witteveen+Bos werkt vanuit dezelfde kernwaarden als Witteveen+Bos, zoals no-nonsense, begrijpbaar, lean and mean, klantgericht, samenwerken met externe partners, snel en effectief handelen.

Het Pensioenfonds is voor en van de deelnemers. Solidariteit is zeer belangrijk; moeilijke maatregelen moeten zo snel mogelijk worden doorgevoerd en bij positieve ontwikkelingen dient dit ten goede te komen aan de deelnemers.

Het Pensioenfonds is transparant ten aanzien van de toezeggingen/verplichtingen en de hardheid daarvan.

Strategie

Het Pensioenfonds Witteveen+Bos dient klaar te zijn voor de toekomst!

Allereerst geldt natuurlijk dat het Pensioenfonds financieel gezond moet zijn. In die situatie is de kans op een hoge pensioentoezegging het grootst en de kans dat dit ook bereikt wordt groot. Helaas is deze situatie nog niet bereikt en moet er de komende jaren hard aan gewerkt worden om de financiële positie van het Pensioenfonds weer gezond te maken; dit is van doorslaggevend belang.

Diverse ontwikkelingen bedreigen het pensioenstelsel; lage rentes maken de financierbaarheid minder florissant; wettelijke eisen nemen toe; discussies rondom de toekomst van pensioenen in Nederland leiden tot nieuwe keuzes. En daarnaast speelt de politiek ook een rol in de bepaling van de koers. Het enige antwoord hierop is dat het Pensioenfonds zijn zaken prima op orde heeft.

 

Uw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel externe factoren zoals: rente, inflatie, sterftekansen, economische ontwikkelingen, wetgeving, die door het Pensioenfonds niet zijn te zijn beïnvloeden. Uw pensioen is zodoende geen gegarandeerd product, maar een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en aanvaardbare risico’s.

 

Maatwerk met pensioen

Maatwerk met pensioen

In principe staat de leeftijd waarop u met pensioen gaat vast op 67 jaar. U kunt bij het pensioenfonds wel een verzoek indienen voor het eerder in laten gaan van uw ouderdomspensioen. De eerste datum waarop u met pensioen kunt gaan, is wanneer u 55 jaar bent. Lees verder

Resultaatdeling

Resultaatdeling

Een euro van nu is straks waarschijnlijk minder waard als gevolg van inflatie. Dit betekent dat het prettig zou zijn als uw pensioenaanspraken, of als u gepensioneerd bent uw pensioenuitkering, regelmatig in waarde verhoogd zouden worden. Dit noemt men toeslagverlening. In uw pensioenregeling is hiervoor het instrument van de resultaatdeling beschikbaar. Lees verder