Maatwerk met pensioen

Als u uw pensioen eerder in laat gaan, betekent dat wel dat uw jaarlijkse uitkering lager is dan wanneer u op uw 67ste met pensioen zou gaan. De hoogte van uw partnerpensioen verandert echter niet wanneer u uw ouderdomspensioen eerder laat ingaan. Als u uw pensioen eerder volledig wilt laten ingaan dan op 67 jaar, moet u wel daadwerkelijk stoppen met werken per die eerdere datum.

Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Na het omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen mag uw partnerpensioen in totaal niet hoger zijn dan 70 % van het verlaagde ouderdomspensioen.

Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om een deel of uw volledige partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, houdt u een lager of geen partnerpensioen over. Daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daar ook mee akkoord gaat. Zie verder (de bijlage bij) het pensioenreglement.

Variatie in hoogte pensioenuitkering
U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode van pensionering een hogere uitkering te ontvangen dan daarna. U kunt zelf bepalen of de eerste periode een periode van vijf of tien jaar is. De hoogte van uw uitkering mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is namelijk de standaard verhouding vastgesteld van 100:75. Zie verder (de bijlage in) het pensioenreglement. De hoogte van het partnerpensioen verandert overigens niet door de variatie in hoogte van het ouderdomspensioen.

Pensioenen voor aspirant-deelnemers
Als u de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt bent u aspirant-deelnemer. Als u als aspirant-deelnemer komt te overlijden, heeft uw partner en/of uw kinderen recht op partner- en/of wezen-pensioen. U bouwt nog geen ouderdomspensioen op. Zodra u de leeftijd van 21 jaar bereikt, wordt u deelnemer aan de pensioenregeling en gaat u ook ouderdomspensioen opbouwen.

Kijk voor meer vragen in de meeste gestelde vragen pagina.