Meest gestelde vragen

Wat als ...

1.1.    …ik pensioen heb opgebouwd bij een vorige werkgever?
Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar het Pensioenfonds Witteveen+Bos. Dit heet waardeoverdracht. Of het verstandig is waardeoverdracht aan te vragen, hangt van uw persoonlijke situatie af. Laat u daarom vooraf goed voorlichten. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u hier.

Als een waardeoverdracht wilt aanvragen kunt u het aanvraagformulier waardeoverdracht gebruiken. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar de pensioenuitvoerder (het adres vindt u hier).

1.2.    …ik uit dienst ga vóór de pensioendatum?
Als u uit dienst gaat bij de werkgever dan wordt de pensioenregeling voor u beëindigd. Het pensioen dat u heeft opgebouwd in deze regeling blijft staan. Maar de pensioenopbouw stopt wel. Het fonds kent niet de mogelijkheid om op individueel verzoek de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. Als u bij uitdiensttreding reeds arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van pensioenopbouw als bedoeld onder 6.3.

1.3.    …ik bij een andere werkgever ga werken?
Uw pensioenopbouw in de pensioenregeling stopt wanneer u uit dienst gaat. Mogelijk bouwt u bij uw nieuwe werkgever ook pensioen op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. Dan kunt u besluiten om uw opgebouwde pensioen uit de oude regeling over te hevelen naar uw nieuwe regeling. Dit heeft waardeoverdracht. Het verzoek voor waardeoverdracht doet u bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde aanspraken achter bij het pensioenfonds van de oude werkgever.

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u hier

1.4.    …ik arbeidsongeschikt word?
De opbouw van uw pensioen verandert als u arbeidsongeschikt wordt. Vanaf het moment dat u een zogenaamde WIA-uitkering op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 % of meer ontvangt, heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dat houdt in dat u geen premie meer hoeft te betalen voor uw pensioenopbouw.

1.5.    …ik in deeltijd ga werken?
Als u in deeltijd werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw, omdat de voor u geldende pensioengrondslag dan verandert. Bij het werken in deeltijd wordt eerst de pensioengrondslag berekend alsof u voltijd blijft werken. Vervolgens wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met de voor u geldende deeltijdfactor. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat u werkt (per week) en het bij de werkgever gebruikelijke aantal uren (per week).
Het resultaat is de voor u geldende pensioengrondslag.

1.6.    …ik ga scheiden?
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner in beginsel recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u samen was en op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd.

Waar heeft mijn ex recht op?
Bent u getrouwd of hebt u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft uw ex recht op de helft van uw ouderdomspensioen nadat u gescheiden bent. Dit recht heeft uw ex ook als u gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u geregistreerd was als partners. We noemen dit 'verevening'. Uw ex én u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds.

U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst.

Woonde u samen maar was u niet getrouwd? En had u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Ook niet als u een samenlevingscontract had.

Wat gebeurt er als na de scheiding mijn ex of ik overlijdt?
Als u overlijdt vóór uw ex, krijgt uw ex geen deel van uw ouderdomspensioen. Maar uw ex krijgt wel bijzonder partnerpensioen (zie hieronder). Als uw ex eerder overlijdt dan u, krijgt u het hele ouderdomspensioen.

Wat gebeurt er als mijn partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding?
U kunt ook afspreken dat u en uw ex allebei een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. We noemen dat 'conversie'. Het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen dat uw ex krijgt worden tezamen veranderd in één ouderdomspensioen. Uw ex krijgt dan ouderdomspensioen als hij of zij 67 jaar wordt. Als uw ex overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen van uw ex. U houdt dan alleen uw eigen deel van het ouderdomspensioen. En als u overlijdt, vervalt uw ouderdomspensioen. Uw ex houdt dan zijn of haar eigen deel. Het bijzonder partnerpensioen vervalt als u kiest voor conversie.

Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen?
U kunt hierover afspraken maken door een formulier in te vullen. Dat formulier krijgt u bij een groot postkantoor, bij Postbus 51 of bij uw echtscheidingsadvocaat. Tot twee jaar na de dag dat u bent gescheiden, kunt u nog afspraken maken over de verdeling van uw pensioen. Uw pensioenfonds moet deze afspraak wel eerst goedkeuren. Het pensioenfonds brengt ook kosten in rekening voor de conversieprocedure.

Wat krijgt mijn ex als ik overlijd?
Als u gaat scheiden heeft uw ex recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk, het geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Uw ex krijgt dit bijzondere partnerpensioen als u overlijdt.  U kunt hierover afspraken maken in huwelijke voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als u kiest voor conversie van het ouderdomspensioen, dan krijgt uw ex geen bijzonder partnerpensioen. Want dit bijzonder partnerpensioen is dan veranderd in een ouderdomspensioen voor uw ex.