Ik bouw pensioen op

Vanaf het moment dat je gaat deelnemen aan de pensioenregeling gaat je ook ouderdomspensioen opbouwen. Je gaat deelnemen aan de regeling vanaf de datum dat je in dienst bent getreden bij de werkgever en ouder bent dan 21 jaar. Bent je nog geen 21 jaar, dan wordt je eerst aspirant-deelnemer. Je blijft deelnemer totdat je met pensioen gaat of eerder uit dienst treedt. Ingeval je arbeidsongeschikt wordt, blijft je deelnemer zolang je recht hebt op een premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid.

We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen je precies krijgt als je 67 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat de pensioenregeling een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling' is. Dat betekent dat de pensioenuitkering afhangt van de salarissen die je tot aan jouw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering je krijgt, weet je pas precies als je met pensioen gaat. Het ouderdomspensioen hangt af van:

  • de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van jouw salaris waarover je pensioen opbouwt;
  • het opbouwpercentage. Dat betekent: hoeveel procent van jouw pensioengrondslag je ieder jaar aan pensioen opbouwt. Voor 2022 is dat 1,41 %;
  • hoeveel jaar je deelneemt aan de pensioenregeling;
  • of je voltijd of in deeltijd werkt.

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen je ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar het
voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat over iemand die fulltime werkt en een
opbouwpercentage heeft van 1,41 %.

pensioengrondslag = pensioengevend jaarsalaris - franchise

jaarlijkse pensioenopbouw = pensioengrondslag x opbouwpercentage

pensioengrondslag:
€ 35.000,-- - € 17.000,-- = € 18.000,--

Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen:
€ 18.000,-- x 1,41 % = € 254

 

Wat betaal je voor de pensioenregeling? 

Zodra je ouderdomspensioen opbouwt, betaal je samen met de werkgever de premie voor jouw pensioen. Jijzelf betaalt 9,8 % van jouw pensioengrondslag aan premie. De werkgever betaalt 17,8 % van jouw pensioengrondslag aan premie. De premie die jij betaalt voor de pensioenregeling wordt door de werkgever maandelijks in op jouw bruto salaris.

pensioengrondslag: € 18.000,--

jaarlijkse pensioenpremie werknemer: € 1.764,--

jaarlijkse pensioenpremie werkgever: € 3.204,--  

Op het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt ontvang je naast het pensioen ook een AOW-uitkering van de overheid. Iedereen in Nederland ontvangt deze uitkering wanneer degene de AOW-leeftijd heeft bereikt. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van jouw AOW-uitkering. Het pensioen is een aanvulling op deze basisuitkering. In de berekening kunt je dit terugzien, doordat er rekening wordt gehouden met een franchise, zodat je niet over het gehele salaris pensioen opbouwt. Deze franchise wordt jaarlijks aangepast aan de algemene loonontwikkeling bij de werkgever.

Ieder jaar krijg je een pensioenopgave van het pensioenfonds (de UPO). Daar staat in hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel je nog kunt opbouwen. Jouw pensioengevend jaarsalaris, de franchise en het opbouwpercentage staan ook op het pensioenoverzicht.

Omdat de franchise bij het pensioenfonds hoger is dan het wettelijk minimum en het opbouwpercentage lager is dan het fiscale maximum, bouw je minder pensioen op dan maximaal is toegestaan. Het is goed om regelmatig je pensioen te checken en na te gaan of je verwacht dat je voldoende inkomen hebt nadat je gepensioneerd bent. Als het nodig is kan het verstandig zijn op tijd extra geld apart te zetten voor later.