Inzicht in 3 lagen

Laag 1 van het Pensioen 1-2-3 vind je hier. In laag 1 worden in het kort de volgende onderwerpen toegelicht:

 • wat krijgt u in onze pensioenregeling?
 • wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
 • hoe bouwt u pensioen op?
 • welke keuzes heeft u zelf?
 • hoe zeker is uw pensioen?
 • welke kosten maken wij?
 • wanneer moet u in actie komen?

Laag 2 is een verdieping van laag 1 en geeft meer informatie over onze pensioenregeling. Klik hier om naar laag 2 te gaan.

 

Laag 3 bestaat uit de officiële documenten van het Pensioenfonds die gedetaileerd de pensioenregeling en de uitvoering hiervan beschrijven. Laag 3 is hier te raadplegen.

Laag 3 bestaat uit de volgende documenten:

  • het pensioenreglement
  • de uitvoeringsovereenkomst
  • overzicht kerncijfers
  • het jaarverslag
  • de verklaring van beleggingsbeginselen
  • informatie over het herstelplan
  • informatie over het financieel crisisplan
  • pensioenvergelijker
      

nuietsdoenaanjepensioen.nl

 

Uw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel externe factoren zoals rente, inflatie, sterftekansen, economische ontwikkelingen, wetgeving die door het Pensioenfonds niet zijn te beïnvloeden. Jouw pensioen is dus geen gegarandeerd product maar een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en aanvaardbare risico’s.