Inzicht in 3 lagen

Laag 1 van het Pensioen 1-2-3 vindt u hier. In laag 1 worden in het kort de volgende onderwerpen toegelicht:

 • wat krijgt u in onze pensioenregeling?
 • wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
 • hoe bouwt u pensioen op?
 • welke keuzes heeft u zelf?
 • hoe zeker is uw pensioen?
 • welke kosten maken wij?
 • wanneer moet u in actie komen?

Laag 2 is een verdieping van laag 1 en geeft meer informatie over onze pensioenregeling. Klik hier om naar laag 2 te gaan.

Laag 3 bestaat uit de officiële documenten van het Pensioenfonds die gedetaileerd de pensioenregeling en de uitvoering hiervan beschrijven. Laag 3 is te raadplegen via het besloten gedeelte van de website. Inloggen met uw inloggegevens is hiervoor vereist.

Laag 3 bestaat uit de volgende documenten:

 • het pensioenreglement
 • de uitvoeringsovereenkomst
 • overzicht kerncijfers
 • het jaarverslag
 • de verklaring van beleggingsbeginselen
 • informatie over het herstelplan
 • informatie over het financieel crisisplan
 • pensioenvergelijker

 

Image result for de tijd van je leven pensioen"

detijdvanjeleven.nl