Het gezicht van het bestuur

Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit: 

Bestuursleden

 

Functie

 

Namens

 

Bestuurder

sinds

Termijn loopt  

af in 

 Jaap de Koning  voorzitter  werkgever  2013  2023
 Ids de Beer  secretaris  werknemer  2013  2021
 vacature  bestuurslid  werkgever    
 Steven Delfgaauw   bestuurslid    werkgever  2021  2025
 Loewie Steens  bestuurslid  werknemer  2019  2023
 Peter Hiemstra  bestuurslid  gepensioneerden   2005  2022

 Secretariële ondersteuning bestuur:

  • Irma van de Pol-Klein Nagelvoort
  • Anita van Dijk

Postadres bestuur:
Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos
Postbus 233
7400 AE  Deventer

Het bestuur van het fonds heeft daarnaast een deel van de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

  

 

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd na voordracht van de werkgever of gekozen tijdens de algemene vergadering van deelnemers.

Momenteel bestaat het verantwoordingsorgaan uit:

Leden Namens
Stephan van der Biezen werkgever
Marinus Aalberts werknemers
Jaap van der Graaf pensioengerechtigden


 

Bestuur en secretariaat

Stefan Delfgaauw
Stefan Delfgaauw
Jaap de Koning
Jaap de Koning
Ids de Beer
Ids de Beer
Loewie Steens
Loewie Steens
Peter Hiemstra
Peter Hiemstra
Irma van de Pol-Klein Nagelvoort
Irma van de Pol-Klein Nagelvoort

0570 69 72 20
secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com