Het gezicht van het bestuur

Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit: 

Bestuursleden

 

Functie

 

Namens

 

Bestuurder

sinds

Termijn loopt  

af in 

 Jaap de Koning         voorzitter          werkgever               2013                2027              
 Ids de Beer  secretaris  werknemer  2013  2025
 Nick Schoen  bestuurslid  werkgever  2022  2026
 Steven Delfgaauw   bestuurslid    werkgever  2021  2025
 Loewie Steens  bestuurslid  werknemer  2019  2027
 Peter de Jong  bestuurslid  gepensioneerden   2023  2027
kijk onder aan deze pagina voor de contactgegevens van de bestuursleden

 Pensioenbureau:

Secretariële ondersteuning bestuur:

Postadres bestuur:
Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos
Postbus 233
7400 AE  Deventer

Het bestuur van het fonds heeft daarnaast een deel van de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

  

 

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd na voordracht van de werkgever of gekozen tijdens de algemene vergadering van deelnemers.

Momenteel bestaat het verantwoordingsorgaan uit:

Leden Namens
Stephan van der Biezen werkgever
Marinus Aalberts werknemers
Jaap van der Graaf pensioengerechtigden


 

Bestuur en secretariaat

Stefan Delfgaauw
Stefan Delfgaauw
Jaap de Koning
Jaap de Koning
Ids de Beer
Ids de Beer
Loewie Steens
Loewie Steens
Nick Schoen
Nick Schoen
Irma van de Pol-Klein Nagelvoort
Irma van de Pol-Klein Nagelvoort

06 86 81 07 38
secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com