Het gezicht van het bestuur

Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit: 

Bestuursleden

 

Functie

 

Namens

 

Bestuurder

sinds

Termijn loopt

af in

 drs. ing. J.N. de Koning  voorzitter  werkgever  2013  2021
 ing. I.J.M. de Beer  secretaris  werknemer  2013  2021
 vacature  bestuurslid  werkgever    
 ir. S. Delfgaauw  aspirant bestuurslid   werkgever    
 ir. L.F.C. Steens  bestuurslid  werknemer  2019  2023
 ir. P. Hiemstra  bestuurslid  gepensioneerden  2005  2022

 Secretariële ondersteuning bestuur:

  • mevr. H.H.T. (Irma) van de Pol-Klein Nagelvoort

Postadres bestuur:
Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos
Postbus 233
7400 AE  Deventer

Het bestuur van het fonds heeft daarnaast een deel van de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

  

 

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd na voordracht van de werkgever of gekozen tijdens de algemene vergadering van deelnemers.

Momenteel bestaat het verantwoordingsorgaan uit:

Leden Namens
ir. S.C. van der Biezen werkgever
vacature werknemers
T. in ‘t Hof pensioengerechtigden


Bestuur en secretariaat

Jaap de Koning
Jaap de Koning
Ids de Beer
Ids de Beer
Wim Peter Boomgaard
Wim Peter Boomgaard
Robin Feith
Robin Feith
Loewie Steens
Loewie Steens
Peter Hiemstra
Peter Hiemstra
Irma van de Pol-Klein Nagelvoort
Irma van de Pol-Klein Nagelvoort

0570 69 72 20
secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com