Nieuwe pensioenregeling

De nieuwe pensioenregeling

De nieuwe pensioenregeling komt eraan. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuwe pensioenregeling? Hoe gaat het eruitzien? En wat betekent het voor jou? Op deze pagina lees je wat we nu al weten over de nieuwe pensioenregeling.

Wil je meer weten kijk dan op pensioenduidelijkheid.nlOnsnieuwepensioen.nl is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Waarom een nieuwe pensioenregeling?

De overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden) vinden dat de regels van het huidige stelsel te streng zijn. In het huidig stelsel is het bijvoorbeeld lastig de pensioenen te verhogen. In het nieuwe stelsel gelden minder strenge regels om de pensioenen te verhogen. Hierdoor kunnen de pensioenen makkelijker omhoog, maar ook makkelijker omlaag gaan.

 
Wat blijft hetzelfde?

Je blijft maandelijks pensioen sparen. Witteveen+Bos en jij blijven maandelijks premie betalen. En je blijft risico’s delen samen met de andere deelnemers in het fonds. Als je met pensioen gaat, ontvang je zolang je leeft pensioen. Als je komt te overlijden, ontvangt jouw partner een levenslang partnerpensioen.

 

Wat verandert er?

Het pensioen wordt individueler. Je gaat sparen in jouw eigen pensioenspaarpot. De dekkingsgraad speelt geen rol meer. Gerealiseerde rendementen worden niet meer zoals nu helemaal opgepot, maar eerder gebruikt om jouw pensioen te verhogen. Hier staat tegenover dat bij slechte resultaten jouw pensioen eerder wordt verlaagd.

 

Keuze uit twee pensioencontracten

Er komen straks twee contracten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De directie en de ondernemingsraad kiezen een van deze twee contracten. Bij de solidaire premieregeling wordt er collectief belegd. Hierbij wordt het beleggingsresultaat, het rendement, verdeeld tussen jongere en oudere werknemers. Als voor de solidaire premieregeling wordt gekozen moeten er afspraken worden gemaakt hoe de verdeling van het beleggingsresultaat er uit komt te zien.

Bij de flexibele premieregeling kun je zelf een beleggingsprofiel (defensief, neutraal of offensief) kiezen. Het beleggingsresultaat wordt dan één op één verwerkt in jouw eigen pensioenpot.

 

Wat zijn de overeenkomsten tussen de nieuwe contracten?

Beide contracten zijn premieregelingen. In een premieregeling staat de premie centraal. Dit in tegenstelling tot uitkeringsregelingen (zoals we die nu hebben) die primair zijn gericht op de hoogte van het toegezegde pensioen.

Bij een premieregeling spaar je met de ingelegde premie in jouw eigen pensioenspaarpot. Ook verandert de (verwachte) uitkering van jaar tot jaar: de uitkeringen gaan direct meebewegen met het beleggingsresultaat.

 

Wat zijn de verschillen tussen de contracten?

In de solidaire premieregeling zijn bij goede beleggingsresultaten de ouderen solidair met de jongeren. De jongeren krijgen dan een groter deel van het rendement. Maar bij slechte beleggingsresultaten zijn de jongeren solidair met de ouderen. De pensioenspaarpot van de jongeren daalt dan harder dan die van de ouderen.

In de flexibele premieregeling  kun je zelf kiezen hoe risicovol je wilt beleggen. En als je met pensioen gaat, kun je kiezen tussen een lagere maar meer zekere uitkering, of een hogere maar meer onzekere uitkering.

 

Wanneer is bekend welk contract het wordt?

De directie en ondernemingsraad gaan in 2023 een voorlopige keuze maken voor één van de contracten. Daarna wordt de nieuwe regeling verder uitgewerkt. De nieuwe pensioenregeling treedt niet eerder in werking dan in 2026.

 

Wat gebeurt er met de huidige gespaarde pensioenen?

Als de nieuwe pensioenregeling in gaat zijn er twee opties.

Optie 1

De huidige gespaarde pensioenen blijven in de huidige pensioenregeling. De nieuwe pensioenen worden gespaard in de nieuwe regeling. Werknemers die al pensioen gespaard hebben krijgen op het moment dat ze met pensioen gaan twee pensioenen van Witteveen+Bos:

  • een pensioen van het huidig gespaarde pensioen volgens de huidige regeling en
  • een pensioen van het nieuw te sparen pensioen volgens de nieuwe regeling.

Voor gepensioneerden en ex-werknemers verandert er niets.

Optie 2

De huidige gespaarde pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regeling. Hierbij worden alle gespaarde pensioenen van het pensioenfonds verdeeld over de individuele spaarpotten van alle werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden. De nieuwe pensioenen worden gespaard in de nieuwe regeling.

De werknemers krijgen op het moment dat ze met pensioen gaan één pensioen van Witteveen+Bos volgens de nieuwe regeling.

De ex-werknemers en gepensioneerden ontvangen hun pensioen van Witteveen+Bos ook volgens de nieuwe regeling.

De directie en ondernemingsraad gaan in 2022 een voorlopige keuze maken voor één van deze twee opties. Als ze kiezen voor optie 2 en iedereen over gaat naar de nieuwe regeling, dan moet een manier worden afgesproken om alle gespaarde pensioenen van het pensioenfonds eerlijk te verdelen over alle werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden.