Ik ontvang mijn pensioen

Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van de hoogte van uw ouderdomspensioen en, als dat op u van toepassing is, uw partnerpensioen. Hierop kunt u aflezen wat u jaarlijks aan pensioen gaat ontvangen. Bij pensioeningang betaalt het pensioenfonds dit bedrag in twaalf perioden (maandelijks) aan u uit. Het zijn bruto bedragen (zie hieronder bij Inhoudingen).

Aan ex-partner

Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar deel van het verevende ouderdomspensioen. Het pensioenfonds keert dit deel rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, maakt het pensioenfonds het gehele ouderdomspensioen weer alleen aan u over.

Inhoudingen op uw pensioenuitkering

Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit al op uw ouderdomspensioen in, voordat het aan u wordt uitbetaald. Elk jaar krijgt u een opgave waarop precies staat hoeveel pensioen het pensioenfonds aan u heeft uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en premie Zorgverzekeringswet.

 

Klik hier voor de betaling van uw pensioen