Actueel

Actuele situatie Pensioenfonds Witteveen+Bos

week 03, 2024

Actuele dekkingsgraad (31 december 2023): 115,0 %  

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname en geeft de financiële situatie op één moment weer. Het verloop van de actuele dekkingsgraad in de afgelopen jaren is hier te vinden.

Voor besluiten wordt gebruik gemaakt van de beleidsdekkingsgraad, dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Het verloop van de beleidsdekkingsgraad is hier te vinden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (resultaatdeling) of moeten verlagen (korten). De (beleids)dekkingsgraad op 31 december bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Voor ons pensioenfonds geldt dat de pensioenen verhoogd kunnen worden wanneer de beleidsdekkingsgraad aan het eind van enig jaar boven de 110 % eindigt. De hoogte van de verhoging wordt bepaald door de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren.