Actueel

Actuele situatie Pensioenfonds Witteveen+Bos

week 02, 2022

Actuele dekkingsgraad (31 december 2021): 106,4 %  

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname en geeft de financiële situatie op één moment weer. Voor een overzicht van de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad in de afgelopen jaren klik hier.

Voor besluiten wordt gebruik gemaakt van de beleidsdekkingsgraad, dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Voor de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad klik hier. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (resultaatdeling) of moeten verlagen (korten). 

Voor ons pensioenfonds geldt dat de pensioenen verhoogd kunnen worden wanneer de beleidsdekkingsgraad aan het eind van enig jaar boven de 124 % eindigt. Gezien de huidige situatie verwachten we de komende jaren de pensioenen niet te kunnen verhogen. De (beleids)dekkingsgraad op 31 december is hiervoor bepalend.