Pensioenbetaling

Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw: de jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u gepensioneerd bent. In de jaaropgave staat ook hoeveel ouderdomspensioen u al hebt opgebouwd. Als u niet meer meedoet, krijgt u niet meer ieder jaar een overzicht.

Uitbetaling

Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van de hoogte van uw ouderdomspensioen en, als dat op u van toepassing is, uw partnerpensioen. Hierop kunt u aflezen wat u jaarlijks aan pensioen gaat ontvangen. Bij pensioeningang betaalt het pensioenfonds dit bedrag maandelijks aan u uit. Het zijn bruto bedragen.

Inhoudingen op uw pensioenuitkering

Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit al op uw ouderdomspensioen in, voordat het aan u wordt uitbetaald. Elk jaar krijgt u een opgave waarop precies staat hoeveel pensioen het pensioenfonds aan u heeft uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en premie Zorgverzekeringswet.

Betaling pensioen

Het pensioen wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. De betalingen zullen omstreeks de 23e van de maand plaatsvinden.