Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

Naast de actuele dekkingsgraad is per 1 januari 2015 ook de beleidsdekkingsgraad ingevoerd. Deze 'nieuwe' dekkingsgraad is bepalend voor de beleidsbeslissingen van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsgraad nu minder sterk.

De kritische dekkingsgraad geeft het niveau van de actuele dekkingsgraad aan waarbij extra maatregelen genomen moeten worden om binnen vijf jaar boven het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) uit te komen, of binnen tien jaar boven het vereist eigen vermogen (VEV).