Pensioenreglement

Het Pensioenreglement wordt jaarlijks aangepast aan de actuele franchise en het opbouwpercentage, die voor het betreffende jaar van toepassing zijn. Het actuele reglement kunt u downloaden vanaf het besloten gedeelte van de website van het pensioenfonds. Inloggen met uw Burger Service Nummer (BSN) is hiervoor vereist.

Naast het reglement kan ook de actuele Pensioenbrochure gedownload worden. De Pensioenbrochure is een vereenvoudigde weergave van het Pensioenreglement.