Actueel

Dalende dekkingsgraad en kans op korten (november 2019)

week 40, 2019

De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van ons fonds (hoeveel geld hebben we in kas) en aan de andere kant alle pensioenen die we moeten betalen (hoeveel geld moeten we nu en in de toekomst uitgeven).

 

Momenteel is er veel aandacht in de media over mogelijke kortingen bij de grote pensioenfondsen, zoals het pensioenfonds voor de ambtenaren (ABP) en de zorg (PFZW). Deze fondsen kampen al langere tijd met lage dekkingsgraden en kortingen van de pensioenen bij deze fondsen hangen in de lucht.

 

De afgelopen maanden is ook de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Witteveen+Bos aanzienlijk gedaald. Dit is met name het gevolg van de rente die nog steeds verder blijft dalen. In augustus is de dekkingsgraad van ons fonds gezakt tot 91 %. Afhankelijk van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar, zal mogelijk gekort moeten worden bij het pensioenfonds Witteveen+Bos. Let op: op dit moment is hierover nog niets definitief besloten.

 

De komende maanden houdt het bestuur van het Pensioenfonds de ontwikkeling van de dekkingsgraad nauwlettend in de gaten en beraden wij ons op de mogelijkheden om kortingen te voorkomen.

 

Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen in Den Haag om kortingen bij de grote fondsen te voorkomen. De uitkomst hiervan heeft mogelijk ook effect op ons pensioenfonds. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen de deelnemers ervan op de hoogte stellen, zodra hierover meer bekend is.