Actueel

Deelnemersonderzoek Pensioenfonds

week 25, 2021

Vorig jaar is het Pensioenakkoord gesloten waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over de AOW en pensioenen. Dit betekent dat de pensioenregeling van Witteveen+Bos medio 2025 wordt aangepast.

Door de directie, de OR en het Pensioenfonds zijn inmiddels de eerste stappen naar een nieuwe pensioenregeling gezet. Om jullie mening mee te kunnen nemen bij het maken van de keuzes die gemaakt moeten worden, wordt een deelnemersonderzoek uitgevoerd.

 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor de medewerkers van Witteveen+Bos, daarom hopen we dat je deel wilt nemen aan het onderzoek.

 

Waar gaat het onderzoek over?

Het onderzoek gaat over een aantal onderwerpen. Het Pensioenfonds wil ten eerste graag weten hoeveel risico je wilt en kunt lopen met je pensioen. Hierbij stellen wij enkele vragen over je persoonlijke en financiële situatie.

Het tweede onderwerp gaat over je eigen pensioen en welke wensen je hebt voor de nieuwe pensioenregeling van Witteveen+Bos.

Het derde onderwerp gaat over maatschappelijk verantwoord beleggen. Het Pensioenfonds heeft in de afgelopen jaren hierin een aantal stappen gezet. Wij willen graag horen wat jouw mening is over dit onderwerp.

Tot slot stellen wij enkele vragen over de communicatie van het Pensioenfonds om onze communicatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de deelnemers.

 

Hoe raakt dit jou?

Momenteel worden de eerste stappen gezet in de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Voor alle deelnemers zullen veranderingen in de pensioenuitkeringen ontstaan in de toekomst.

Wij zullen je hierover informeren zodra er meer duidelijkheid is. Voor nu is het is erg belangrijk dat je jouw mening geeft, zodat wij deze kunnen meenemen bij de te maken keuzes voor de nieuwe pensioenregeling.

 

Geef je mening in 15 minuten

Vul de vragenlijst in op http://s2.iv.nl/deelnemersonderzoek. Je kunt de vragenlijst invullen van 21 juni tot en met 11 juli 2021.

 

Jouw gegevens zijn veilig

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ipsos, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau is verplicht om vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om te gaan. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. Je bent volledig anoniem en uit de resultaten is niet af te leiden wie de vragen heeft ingevuld.

 

Heb je problemen met het invullen van de vragenlijst?

We helpen je graag. Voor technische vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met de helpdesk van Ipsos via WBRisicohouding@ipsos-online.com. Voor vragen over je pensioen kunt je contact opnemen met het Pensioenfonds via secretariaatspensioenfonds@witteveenbos.com.

 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

 

Met vriendelijke groet,