Actueel

Nieuw bestuurslid: Peter de Jong

week 47, 2022

Het bestuur heeft in juni een oproep gedaan aan alle gepensioneerden om zich kandidaat te stellen voor de vacature die is ontstaan voor de functie van bestuurslid namens de gepensioneerden. Binnen het verstrijken van de termijn zijn er op deze uitnodiging geen reacties binnengekomen. Het bestuur heeft de vacature vervolgens onder de aandacht gebracht bij de deelnemers die in 2022 en 2023 met pensioen gaan. Peter de Jong heeft hier positief op gereageerd. Omdat er geen andere kandidaten zich hebben aangemeld, hoeft er geen verkiezing te worden uitgeschreven. 

Op dit moment is Peter nog niet gepensioneerd en kan hij pas toetreden tot het bestuur als hij met pensioen is. Vandaar dat het bestuur Peter heeft benoemd tot aspirant-bestuurslid. De komende tijd zal hij de benodigde opleidingen volgen, daarna volgt de aanmeldingsprocedure bij De Nederlandsche Bank.

Peter stelt zich graag aan jullie voor:

Ik ben in 1984 bij Witteveen+Bos gestart als afvalwatertechnoloog. Mijn loopbaan heeft zich vervolgens ontwikkeld via projectleider, groepshoofd en PMC-leider tot hoofd van de sector Water. Sinds de herindeling van de sectoren in 2014 werk ik als senior-adviseur en projectmanager aan diverse waterprojecten. Inmiddels is het laatste jaar van mijn carrière aangebroken en probeer ik mijn kennis en ervaring over te dragen voor ik in mei 2023 de pensioengerechtigde leeftijd bereik.

Tijdens mijn gehele loopbaan heb ik ervaren dat Witteveen+Bos ‘ons’ bedrijf is, dat we als medewerkers en aandeelhouders samen dragen. Dat wij-gevoel en die grote betrokkenheid bij het bedrijf ervaar ik ook op de jaarlijkse bijeenkomsten voor collega’s die ik als bestuurder van Stichting Aanvullingsfonds Witteveen+Bos (SAF) heb mogen helpen organiseren. Die betrokkenheid wil ik vasthouden na mijn pensionering. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld om namens de gepensioneerden bestuurder te worden van Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos. Ik wil mijn financiële kennis, ervaring als bestuurder én mijn kennis en betrokkenheid bij het bedrijf hier graag voor inzetten.