Actueel

Pensioenreglement 2023

week 12, 2023

Het is Pensioenreglement 2023 op de website geplaatst en terug te vinden onder laag 3 van het Pensioen 123. 

In het reglement is de jaarlijkse bijstelling van het opbouwpercentage, de franchise, maximaal pensioengevend salaris, de afkoopgrens en de factoren voor omzetting (bijlage I) en afkoop (bijlage II) doorgevoerd.

Het beleid van resultaatdeling is gewijzigd in een toeslagbeleid. De aanpassing van het toeslagbeleid komt er op neer dat als we voldoende reserves hebben, we eerder kunnen indexeren dan in het verleden. Indexatie is nu mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) boven 110 %. Hierbij moeten wij ons houden aan de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren. In de praktijk komt het erop neer dat de ruimte die beschikbaar is om te indexeren, wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. We bekijken ieder jaar opnieuw of indexatie inderdaad mogelijk is.

Behalve deze structurele aanpassing van het beleid, is gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om te indexeren bij een dekkingsgraad van 105 %. Door de aanpassing van het toeslagbeleid, zijn de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd met 5 %.