Actueel

Pensioenreglement 2021

week 06, 2021

Het pensioenreglement voor 2021 is op de website geplaatst en is hier te vinden.

Naast de jaarlijkse bijstelling van het opbouwpercentage, de franchise, maximaal pensioengevend salaris en de afkoopgrens, is het premiebeleid (zie artikel 12.9) en artikel 18.4 verduidelijkt. 

artikel 12.9

Tenzij de pensioenen verlaagd moeten worden, wordt de volledige premie van 27,5 % gebruikt voor de opbouw (dit was 25 %). Aan het einde van elk jaar wordt beoordeeld of het noodzakelijk is de pensioenen te verlagen en de tijdelijke opslag gebruikt kan worden voor de opbouw. Als het fonds voldoende hersteld is, vervalt de tijdelijke opslag van 2,5 % en wordt de opbouw bepaald op basis van 25 % premie.

artikel 18.4

Bij een automatische waardeoverdracht is geen instemming van een eventuele partner nodig. Dit is verduidelijkt in dit artikel