Actueel

Pensioenreglement 2022

week 07, 2022

Het pensioenreglement voor 2022 is op de website geplaatst en is hier te vinden.

In het reglement is de jaarlijkse bijstelling van het opbouwpercentage, de franchise, maximaal pensioengevend salaris, de afkoopgrens en de factoren voor omzetting (bijlage I) en afkoop (bijlage II) doorgevoerd.

Daarnaast is is het premiebeleid (zie artikel 12) en het beleid voor de waardeoverdracht van kleine pensioenen (artikel 18.3) gewijzigd. 

Specifiek voor de jaarlijkse bijstelling geldt dat dit jaar de franchise niet is geindexeerd maar is verlaagd van EUR 22.093,-- naar EUR 17.000,--.

Hieronder volgt een korte toelichting op de wijzigingen in artikel 12 en 18

 

artikel 12

artikel 12 lid 1

De bepaling dat de pensioengrondslag minimaal 30 % van het pensioensalaris is, is geschrapt.

De totale premiebijdrage is gewijzigd van 27,6 % (was 20 tot 25 %).

artikel 12 lid 2

De verhouding van het werknemersdeel en het werkgeversdeel van de premie van 40 % resp. 60 % gewijzigd in 9,8 % resp. 17,8 %

artikel 12 lid 3 is geschrapt

artikel 12 lid 8

De premie van 27,5 % gewijzigd in 27,6 % en de de volledige premie is beschikbaar voor de opbouw - tenzij moet worden gekort - niet alleen voor het jaar 2022, maar ook voor de volgende jaren.

 

artikel 18.3

De waardeoverdracht van kleine pensioenen geldt nu ook voor kleine pensioenen onstaan voor 1 januari 2018