Actueel

Ontwikkeling dekkingsgraad mei 2022

week 24, 2022

Sinds begin van dit jaar is de dekkingsgraad van het fonds gestegen van 106,4 % naar 116,6 %. Waar wordt deze stijging door veroorzaakt?

Stijging van de rente

De laatste jaren hebben we te maken gehad met een dalende rente. Het gevolg van deze daling was een toename van de verplichtingen. Dit is het geld dat we in kas moeten hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De aanhoudende daling van de rente en toename van de verplichtingen was een van de oorzaken dat de dekkingsgraad van ons fonds onder druk stond.

Sinds begin van het jaar zien we dat de rente stijgt waardoor een tegengesteld effect optreedt. Door de stijging van de rente nemen de verplichtingen af en stijgt de dekkingsgraad.

Daling van het vermogen

Over het algemeen is het zo dat bij een stijgende rente de obligaties minder waard worden. Dat zien we op dit moment ook gebeuren.

Daarnaast zijn ook de aandelen flink in waarde gedaald. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de angst voor een recessie en verhoging van de rente door de centrale banken zorgen voor onrust op de aandelenbeurzen.

Stijging dekkingsgraad

Door de waardedaling van de obligaties en de aandelen is het vermogen van het fonds lager dan aan het begin van het jaar. De daling van de verplichtingen is om dit moment groter dan de daling van de waarde van het vermogen. Hierdoor is de dekkingsgraad gestegen.

 

 

Wat is de dekkingsgraad?

De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van ons fonds (hoeveel geld hebben we in kas) en aan de andere kant alle pensioenen die we moeten betalen (hoeveel geld moeten we nu en in de toekomst uitgeven).