Actueel

Jaarverslag 2022

week 24, 2023

Het jaarverslag van het pensioenfonds over het afgelopen jaar kan worden gedownload door op deze link te klikken: Jaarverslag 2022

 

Dekkingsgraad

Eind december 2022 stond ons fonds er financieel beter voor dan een jaar daarvoor. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad. Deze is het afgelopen jaar gestegen van 106,4 naar 115,0 %. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) is gestegen van 102,6 % naar 114,4 %.

De stijging van de dekkingsgraad komt met name door de stijging van de rente, ongeveer 2 % in het afgelopen jaar. Door de stijgende rente heeft ons fonds minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit noemen we de verplichtingen. Wel daalde de waarde van de obligaties en hypotheken flink door de stijging van de rente. Ook de waarde van de aandelen is gedaald door de onrust op de financiële markten die de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis met zich mee hebben gebracht.

Al met al is het afgelopen jaar ongeveer 43 miljoen euro van ons vermogen verdampt. Het effect van de stijging van de rente is echter groter. Onze verplichtingen zijn gedaald met ongeveer 50 miljoen euro, waardoor onder aan de streep de dekkingsgraad bijna 9 % is gestegen.

Nieuwe pensioenregeling

In 2022 zijn de eerste keuzes voor de nieuwe pensioenregeling voorbereid. Er is een voorlopige voorkeur uitgesproken voor de flexibele regeling met een uitkeringscollectief. Ook is de intentie uitgesproken om bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de bestaande aanspraken en rechten in te varen in de nieuwe pensioenregeling. In 2023 worden in de stuurgroep nadere keuzes voorbereid met betrekking tot (o.a.) de invulling van de pensioenregeling, het beleggingsbeleid (mede op basis van de uitkomsten van een deelnemersonderzoek) en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie.

Van resultaatdelen naar indexeren

De directie van Witteveen+Bos en de ondernemingsraad hebben overlegd over de aanpassing van de resultaatdeling in de pensioenregeling. Het bestuur heeft dit beleid het afgelopen jaar geëvalueerd en kwam tot de conclusie dat een aanpassing noodzakelijk en gewenst was. Gewijzigde regelgeving, stijging van de dekkingsgraad en de wensen van de deelnemers zijn meegenomen bij de evaluatie. Op basis van de evaluatie is - in samenwerking met de directie en de Ondernemingsraad (OR) - het toeslagbeleid aangepast.

De aanpassing van het toeslagbeleid komt er op neer dat als we voldoende reserves hebben, we eerder kunnen indexeren dan in het verleden. Indexatie is nu mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) boven 110 %. Hierbij moeten wij ons houden aan de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren. In de praktijk komt het erop neer dat de ruimte die beschikbaar is om te indexeren, wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. We bekijken ieder jaar opnieuw of indexatie inderdaad mogelijk is.

Behalve deze structurele aanpassing van het beleid, is gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om te indexeren bij een dekkingsgraad van 105 %. Door de aanpassing van het toeslagbeleid, zijn de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd met 5 %

Beleggingsbeleid

Op basis van het deelnemersonderzoek (2021) heeft Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos besloten om niet meer te beleggen in de fossiele industrie, in bedrijven die een negatieve impact hebben op ecosystemen, bossen, biodiversiteit en klimaatverandering. Hierover hebben we gesprekken gevoerd met verschillende vermogensbeheerders. Inmiddels hebben we beleggingsfondsen gevonden die bedrijven uitsluiten die (boven een drempel) betrokken zijn bij:

  • controversiële, nucleaire, civiele en conventionele militaire wapens;
  • tabak, alcohol, cannabis, kansspel- en seksindustrie;
  • fossiele brandstoffen en kernenergie;
  • schending van de UN Global Compact normen voor mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding.

Hierbij hebben we de keuze gemaakt om liever meer dan minder bedrijven uit te sluiten. Daarbij hanteren we voor alle fondsen hetzelfde uitsluitingsbeleid.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om in 2023 in de portefeuille vastrentende waarden 10 % bedrijfsobligaties op te nemen en het percentage staatsobligaties te verlagen van 77,5 % naar 67,5 %.