Actueel

Overdracht kleine pensioenen

week 07, 2022

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 januari 2019 is de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' ingegaan. De wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de pensioenuitvoerder van je huidige werkgever mogelijk.

Een klein pensioen heeft een beperkte omvang en ontstaat als de pensioenopbouw via de werkgever is beëindigd. In de meeste gevallen ontstaat een klein pensioen door dat je korte tijd in dienst bent geweest bij Witteveen+Bos.

Door het kleine pensioen dat je hebt opgebouwd te bundelen met het pensioen dat je opbouwt bij jouw huidige werkgever, ontstaat één groter pensioen. Voor jouw als deelnemer wordt het hiermee overzichtelijker. Daarnaast blijft het kleine pensioen bestemt voor jouw oudedagsvoorziening, omdat tussentijds of bij pensionering dit pensioen niet in één keer afgekocht kan worden. Het pensioenfonds hoeft minder administratieve kosten te maken voor een relatief klein bedrag.

Belangrijke uitgangspunten op een rij

  • De wet is van toepassing op alle kleine pensioenen bij het pensioenfonds Witteveen+Bos.Kleine pensioenen ontstaan vanaf 1 januari 2018 worden sinds 2019 automatisch overgedragen.
    • Kleine pensioen ontstaan voor 1 januari 2018 worden vanaf april 2021 gefaseerd overgedragen.
    • Je hebt een klein pensioen als jouw pensioenuitkering op de pensioendatum lager is dan de wettelijk afkoopgrens. In 2022 is de afkoopgrens 520,35 euro bruto per jaar. Ieder jaar wordt de afkoopgrens door de minister van Sociale Zaken opnieuw vastgesteld.
  • Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om kleine pensioenen automatisch over te dragen naar uw huidige pensioenregeling. Het pensioenfonds Witteveen+Bos heeft besloten om kleine pensioenen die zijn ontstaan wel over te dragen. Je hoeft hiervoor geen apart verzoek in te dienen.
  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch aan de pensioenuitvoerder. Dit zijn pensioenen van 2 euro of minder per jaar. Bij het pensioenfonds Witteveen+Bos zijn er geen pensioenen die kleiner zijn dan 2 euro.

 Meer informatie?

Meer uitgebreidere informatie over de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' kun je vinden op de website van de Rijksoverheid of de AFM.