Actueel

Vacature bestuurslid

week 48, 2023

Het bestuur van het Pensioenfonds Witteveen+Bos heeft besloten het bestuur uit te breiden met één persoon. Aanleiding voor de uitbreiding is onder andere de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en de wens om de diversiteit in het bestuur te vergroten.

Het bestuur draagt Sophie Vulink voor deze functie voor. Sophie is zeer gemotiveerd om als bestuurslid bij te dragen aan de kerntaak van het fonds (een goed pensioen) en mee te werken aan een goede overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Op basis van de statuten is het voor tegenkandidaten mogelijk zich aan te melden. Zij kunnen dat doen door uiterlijk 30 december 2023 een brief te schrijven aan het bestuur van het Pensioenfonds. Deze brief moet ondertekend zijn door ten minste vijf actieve deelnemers (huidige werknemers van Witteveen+Bos in Nederland).

Als zich tegenkandidaten melden, schrijft het bestuur een verkiezing uit. Als zich geen tegenkandidaten melden, wordt Sophie Vulink begin 2024 benoemd als bestuurslid.

 

Het functieprofiel voor deze functie kun je hier vinden.

Neem voor meer informatie contact op met Jaap de Koning.