Actueel

Ontwikkeling dekkingsgraad en kans op korten (augustus 2020)

week 33, 2020

De coronacrisis beheerst nog steeds het maatschappelijk en economisch leven. Na de sterke teruggang in de eerste drie maanden van 2020, door de daling van de rente en de koersen op de financiële markten, is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maanden iets gestegen.

De actuele dekkingsgraad steeg van 85,9 % per eind maart naar 89,9 % per eind juli. Dit komt vooral door een herstel van de aandelenkoersen. De beleidsdekkingsgraad daalde in dezelfde periode van 95,5 % tot 91,8 %. Omdat de huidige actuele dekkingsgraden beduidend lager liggen dan die in dezelfde maanden van vorig jaar, zal de beleidsdekkingsgraad de komende maanden blijven dalen.

De kans op kortingen blijft aanwezig aangezien de actuele dekkingsgraad dicht tegen de kritische dekkingsgraad van 89 % ligt. Het is echter nog te vroeg om hier iets definitiefs over te kunnen zeggen, want daarvoor is de situatie aan het eind van het jaar bepalend.

Wat is de dekkingsgraad?

De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van ons fonds (hoeveel geld hebben we in kas) en aan de andere kant alle pensioenen die we moeten betalen (hoeveel geld moeten we nu en in de toekomst uitgeven).