Actueel

Dekkingsgraad december 2020, geen verlaging pensioenen (januari 2021)

week 04, 2021

De actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 is 96,8 %. Dit is ruim boven de ondergrens van 90% die minister Koolmees heeft vastgesteld als grens waaronder er moet worden verlaagd. 

De cijfers worden de komende weken definitief berekend, maar de marge lijkt ruim genoeg dat we de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. 

 

Wat is de dekkingsgraad?

De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van ons fonds (hoeveel geld hebben we in kas) en aan de andere kant alle pensioenen die we moeten betalen (hoeveel geld moeten we nu en in de toekomst uitgeven).