Actueel

Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

week 10, 2021

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransitie. De maatschappij en de politiek verwachten van financiële instellingen dat zij een bijdrage op dit terrein leveren door kapitaal van overheden, bedrijven en consumenten bijeen te brengen en duurzaam te beleggen. Vanwege het lange termijn karakter en de maatschappelijke rol van pensioenfondsen, wordt ook van pensioenfondsen een bijdrage aan de duurzaamheidstransitie verwacht.

De Europese Unie heeft regelgeving opgesteld waarin staat hoe financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, informatie moeten verstrekken over de duurzaamheid van hun beleggingen.

Het Pensioenfonds Witteveen+Bos geeft in dit document aan hoe het fonds invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord beleggen. De regelgeving is nog niet volledig uitgewerkt. Dit betekent dat we de komende tijd de informatievoorziening bij werken als hier meer duidelijkheid over is.