Actueel

Wist u dat? Partnerpensioen

week 28, 2016

Bij ons fonds wordt ook pensioen opgebouwd voor uw partner. In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt via het GBA aan ons doorgegeven of u een partner heeft. Heeft u een samenlevingscontract afgesloten met uw partner, dan moet u het pensioenfonds hier zelf van op de hoogte brengen.

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden:

 • het samenlevingsverband moet ten minste een half jaar geduurd hebben;
 • de partner mag geen familie zijn in de rechte lijn;
 • het samenlevingscontract moet opgesteld en gepasseerd zijn bij een notaris;
 • in het samenlevingscontract moet het volgende zijn opgenomen:
  • naam en geboortedatum van de partner;
  • woonadres bij aanvang;
  • vermogensrechtelijke zaken;
  • het aanwijzen door de partners van elkaar als begunstigde van het partnerpensioen;
  • voorwaarden voor beëindiging.

De exacte voorwaarden en bepalingen voor het partnerpensioen zijn te vinden in het pensioenreglement (in het besloten gedeelte).